E
02 605 14 81
T
02 605 14 02
F
031 773 828
M
 
 
 
 
 

Želite revidirati poslovanje zavoda ali občine?
Potrebujete urejeno računovodstvo?
Vam trenutna računovodska rešitev ne ustreza?
Imate težave s prevajanjem?

Zagotavljamo vam storitev primerno vaši dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

Naša dejavnost:

 • Računovodsko svetovanje in celovito vodenje računovodstva za s.p., d.o.o. in društva v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi
 • Revizijske storitve za javne zavode in občine
 • Prevajanje angleščina, nemščina

Naša ponudba:

 • Kontiranje in knjiženje v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi
 • Računovodski izkazi in obračun davka od dohodkov za gospodarske družbe, zasebnike in društva
 • Revidiranje
 • Prevajanje nemščina, angleščina
 • Obračun DDV-ja
 • Saldakonti
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Obračun plač, regresa, pogodb o delu, avtorskih pogodb in drugih stroškov dela
 • Izdelava medletnih ter letnih bilanc stanj in Izkazov uspeha
 • Izdelava davčne napovedi za s.p.
 • Obračun davka na dobiček pravnih oseb
 • Poročanja na osnovi zakonodaje (AJPES, ZPIZ, DURS, Banka Slovenije)
 • Obračun obresti
 • Fakturiranje
 • Svetovanje in opozarjanje na davčne in druge novosti
 • Druge storitve po dogovoru


Računovodske storitve, finančno in davčno svetovanje
ZDENKA ŽUNKOVIČ s.p.

Radizel, Ob gozdu 26, 2312 OREHOVA VAS    |    telefon: 02 605 14 81    |    fax: 02 605 14 02    |    gsm: 031 773 828    |    e-pošta: zunkovic@siol.net

Oblikovanje in izvedba: Samo Kramberger