E
02 605 14 81
T
02 605 14 02
F
031 773 828
M
 
 
 
 
 

Gospodarska družba kot samostojni podjetnik posameznik Zdenka Žunkovič s.p. je registrirana za opravljanje računovodskih storitev, finančnega in davčnega svetovanja ter prevajanja in tolmačenja. Ustanovljena je bila 01.01.2005. Gospodarsko družbo zastopa in vodi Zdenka Žunkovič, univerzitetna diplomirana ekonomistka.

Svetovanje na področju računovodstva in davčno svetovanje za mala podjetja in samostojne podjetnike izvajamo od začetka leta 2005. Naše znanje temelji na 25 letnih izkušnjah vodenja računovodstva v gospodarskih družbah in pri neposrednih proračunskih uporabnikih – občinah.

Z izobraževanjem in delom smo pridobili znanje,  izkušnje in veščine na področjih:

  • vodenja računovodstva v gospodarskih družbah,
  • proračunskega načrtovanja in analiziranja,
  • izvrševanja proračuna in
  • financiranja občin.

Glede na dobro poznavanje delovanja proračunov lokalnih skupnosti ter ostalih posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna je nosilka podjetja opravila dodatno strokovno izobraževanje na Centru za razvoj financ, ki deluje v okviru Ministrstva za finance Republike Slovenije  ter pridobila naziv državnega notranjega revizorja.

Zdenka Žunkovič,  univ.dipl.ekon.
Državna notranja revizorka


 

 

 


Računovodske storitve, finančno in davčno svetovanje
ZDENKA ŽUNKOVIČ s.p.

Radizel, Ob gozdu 26, 2312 OREHOVA VAS    |    telefon: 02 605 14 81    |    fax: 02 605 14 02    |    gsm: 031 773 828    |    e-pošta: zunkovic@siol.net

Oblikovanje in izvedba: Samo Kramberger